Præhospital, vurdering og håndtering, 1 dag

Ambulanceudstyr og udrykningskørsel

AMU-mål: 49516, 49530

På kurset lærer du sikkert og selvstændigt at anvende, efterse, rengøre og vedligeholde ambulanceudstyr. Du lærer også at søge viden om tekniske specifikationer og retningslinjer for anvendelse af ambulancemateriellet, samt ajourføres i forhold til anvendelse af diverse udstyr til patientbehandling. Du lærer ligeledes hvordan du arbejder på et skadested.

 

INDHOLD

Håndtering af ambulancemateriel

  • Anvende, efterse, rengøre og vedligeholde ambulanceudstyr
  • Tekniske specifikationer og retningslinjer
  • Anvendelse af optageudstyr, ventilationsudstyr, medicotekniskudstyr mm.

Skadestedsorganisering, sikkerhed og opgavefordeling

  • Lovgivning og instrukser
  • Arbejdet på skadestedet
  • Skadested, sikkerhed, ansvarsfordeling
  • Udrykningskørsel
  • Kommunikation og kompetencefordeling
  • Tværsektorielt samarbejde

 

DELTAGERPROFIL

Kurset er til dig, der er ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

 

BEVIS

Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, såfremt at du består den prøve, der ligger på kursets sidste dag.

 

Tid & sted

0 \ 20
12.12.23-12.12.23
DAG
Hillerød
Varighed: 1 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 8.00-15.24
Pris, AMUs målgruppe: kr. 134,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 1.412,36
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK