Projektlederuddannelsen

Målrettet lederuddannelse - for dig der arbejder med projektledelse

AMU-mål: 43572, 43573, 49445

Du får overblik over projektlederrollen overfor teams, styregrupper og interessenter, og får forståelse for projektets faser samt værktøjer til organisering, planlægning og analyse.   


Du får konkrete værktøjer til at planlægge, organisere og følge op på projekter og ressourcer.

Med projektlederuddannelsen får du kompetencer, som gør dig klar til et job som projektleder eller koordinator inden for forskellige fag og brancher.


På uddannelsesforløbet veksler vi hele tiden mellem teori og praksis, så du løbende får mulighed for at tænke på dit eget projekt: Hvordan kan jeg bruge det i mit projekt? Hvor skal jeg som projektleder fokusere i den næste fase?

 
INDHOLD

Modul 1: Projektledelse.

 • Projektplan.
 • Projektlederens rolle og opgaver.
 • Projektets fundament og faser.
 • Kommunikation og feedback.
 • Idébeskrivelse og planlægning.

 
Modul 2:  Ledelse af teams.

 • Udvikling: Team og samarbejde.
 • Forandringer i teamledelse.
 • Motivation og engagement.
 • Projektets mål og rammer.

 
Modul 3:  Ledelse af forandringsprocesser.

 • Lederrollen i forandringsprocesser.
 • Dynamiske proceser - agile projekter.
 • Resultat og procesevaluering.
 • Handlingsplan og præsentation.
 • Projektafslutning og forankring.

 

 
UNDERVISNINGSFORM

Uddannelsen bygger på et procesorienteret læringsforløb, der veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde, refleksion og individuel personlig udvikling og tager udgangspunkt i din hverdag. Hvert modul afsluttes med en mindre prøve.
 


VARIGHED

Uddannelsen varer i alt 9 dage og er opbygget af 3 moduler af 3 dages varighed. Modulerne er fordelt over ca. 3 måneder, så det nemt kan passes ind i din hverdag.
 

DELTAGERPROFIL

Nuværende og kommende projektledere, der har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for projektledelse.
 

BEVIS

Uddannelsen afslutes med en prøve.

Tid & sted

0 \ 20
19.08.20-07.10.20
DAG
Hillerød
0 \ 20
11.11.20-16.12.20
DAG
Lyngby
Varighed: 9 dage
= Garantikursus
Kl. DAG: 08:00-15:30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 1.692,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 5.025,75
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.

Tine B. Riber

Kontakt

Tine B. Riber
Telefon: 48 22 53 03
E-mail: kursusadm@unord.dk

UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK