Projektledelse, 3 dage

Få styr på værktøjerne for god projektledelse

AMU-mål: 49445

Du lærer at anvende relevante projektstyringsværktøjer som udgangspunkt for god projektledelse, karakteriseret ved håndtering af teamudvikling gennem motivation og engagement, konflikthåndtering samt kommunikation i projektorganisationen.

Du lærer at definere rollerne som projektleder og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål.

Du lærer at identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.

 

INDHOLD

  • Projektlederrollen gennem teamudvikling.
  • Motivation og engagement.
  • Håndtering af konflikter.
  • Kommunikation internt i projektet og øvrige interessenter.

 

DELTAGERPROFIL

Alle.

 

BEVIS

Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, såfremt at du består den prøve der ligger på kursets sidste dag.

 

Tid & sted

2 \ 10
04.12.23-06.12.23
DAG
Hillerød
Varighed: 3 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 08.00-15.24
Pris, AMUs målgruppe: kr. 600,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 1.783,35
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK