Kvalitetskontrol for medicooperatører

Lær at arbejde struktureret med kvalitetskontrol

AMU-mål: 40919

Deltagerne kan med baggrund i krav til kvalitetsstyring af Medical Devices med grænseflade til medicinalproduktion, medvirke ved kvalitetskontrol af produktion. Deltagerne kan efterleve de krav, der stilles til stikprøveplaner, stikprøveudtagning, stikprøvekontrol, testning og rapportering i forbindelse med kvalitetskontrol. Deltagerne får forståelse for specifikationer og tegninger, og kan anvende dette i dagligt arbejde. Der arbejdes iht. Bekendtgørelsen om medicinsk udstyr samt de tilhørende ISO-standarder med grænsefladeforståelse for GMP. Deltagerne får kendskab til grundlæggende kalibrering og valideringsbegreber herunder beregninger af måleusikkerhed. Deltagerne kan arbejde med forskellige kontrolmålinger og anvende forskelligt måleudstyr, samt foretage opslag i relevante ISO-standarder. Der arbejdes med forståelse af tekniske tegninger, med relation til gældende kontrolarbejde af produktion, processer og produkter. Deltagerne kan udføre forskellige former for kvalitetskontrol, efter gældende procedure, stikprøveplaner og specifikationer herunder prøveudtagning, testning og rapportering.

 

INDHOLD

  • Grænseflader i medicinalproduktion
  • Kvalitetskontrol - herunder stikprøverplaner, udtagning og kontrol
  • ISO standarder
  • Kalibrering og valideringsbegreber
  • Kontrolmålinger
  • Fokus på kontrolarbejde af produktion, processer og produkter

 

DELTAGERPROFIL

Uddannelsen retter sig primært mod ansatte i medicinalindustrien, operatører og produktionsmedarbejdere eller ledige der søger ind i branchen. Det forventes dog, at man har gennemført kurset 49284 Medicinalindustriel produktion, GMP1 - eller har tilsvarende kompetencer, inden man starter på uddannelsen.

 

BEVIS

Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, såfremt at du består den prøve der ligger på kursets sidste dag.
Består du ikke, vil der være mulighed for at få tilsendt et deltagerbevis.

Tid & sted

13 \ 16
21.09.20-25.09.20
DAG
Hillerød
2 \ 18
07.12.20-11.12.20
DAG
Hillerød
Varighed: 5 dage
= Garantikursus
Kl. DAG: 08:00-15:30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 630,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 4.275,50
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.

Tine B. Riber

Kontakt

Tine B. Riber
Telefon: 48 22 53 03
E-mail: kursusadm@unord.dk

UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK