EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Målrettet praktiklærere/svende, der varetager den daglige oplæring af elever

AMU-mål: 49234

Elever er ikke ens, og derfor er det vigtigt at have redskaber, der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med eleven samt kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læring.

Det er også vigtigt at sikre faglig progression i elevens uddannelsestid og skabe sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb.

På dette kursus bliver du klogere på de redskaber praktiklærere/svende kan bruge, der fremmer trivsel og fastholdelse af eleven i uddannelsesforløbet til glæde for eleven og arbejdsgiveren.

 

INDHOLD

  • Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab.
  • Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
  • Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.
  • Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.
  • Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.
  • Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

 

DELTAGERPROFIL

Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven. Kurset er målrettet til Ambulancebehandleruddannelsen.

 

PRØVE

Der er skriftlig prøve til uddannelsen.

 

BEVIS

Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, såfremt at du består den prøve, der ligger på kursets sidste dag.

Består du ikke, vil der være mulighed for at få tilsendt et deltagerbevis.

Tid & sted

0 \ 20
28.10.21-28.10.21
DAG
U/NORD, Peder Oxes alle 4, 3400 Hillerød
Varighed: 1 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 8.00 - 15.30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 126,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 811,40
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK