EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige

Målrettet den uddannelsesansvarlige i en praktikvirksomhed, der har det overordnede ansvar for eleven læringsforløb

AMU-mål: 49580

Kurset sætter fokus på de regler og retningslinjer, du som uddannelsesansvarlig skal have styr på.

Kurset har også fokus på de konkrete arbejdsopgaver du skal varetage herunder bl.a.:

 • Udarbejdelse og justeringer af elevens uddannelsesplan.
 • Samarbejdet med skolen.
 • Planlægge hvem og hvordan evalueringen af elevens og virksomhedens samarbejde gennemføres.
 • Sikre at praktikerklæring/logbog udfyldes og underskrives.
 • Planlægge hvem der er elevens oplærer i praktikforløbet.
 • Information om løn og ansættelsesforhold.
 • Ansøgning om specialpædagogisk støtte hvis eleven har behov for det.


INDHOLD

 • Planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.
 • Kendskab til at virksomhedens ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb er fastlagt efter love og regler for uddannelsen.
 • Kendskab til virksomhedens lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/praktikerklæring for eleven/lærlingen.
 • Kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem virksomheden og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.
 • Redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/praktikerklæring og elevsamtaler.
 • Kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.
 • Kendskab til, at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.

 

DELTAGERPROFIL

Den uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheden. Kurset er målrettet til Ambulancebehandleruddannelsen.

 

PRØVE

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

 

BEVIS

Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, såfremt at du består den prøve, der ligger på kursets sidste dag.

Består du ikke, vil der være mulighed for at få tilsendt et deltagerbevis.

Tid & sted

0 \ 20
25.10.21-25.10.21
DAG
U/NORD, Peder Oxes alle 4, 3400 Hillerød
Varighed: 1 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 8.00 - 15.30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 126,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 811,40
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK