Ikke-behandlingskrævende liggende patientbefordring, 20 dage

Liggende sygetransport

AMU-mål: 47610

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om specifikke og komplekse sygdomstilstande, psykiske sygdomme, handicaps og aldring, udføre komfortabel kørsel i den liggende sygetransport.

 

INDHOLD

 • Teori om specifikke og komplekse sygdomstilstande, psykiske sygdomme, handicap, aldring, typiske adfærdsmønstre hos mennesker med forskellig aldersmæssig, kulturel, religiøs, sproglig, social og etnisk baggrund.
 • Kørselsdynamik, køretøjets mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger.
 • Teori om vej-, vejr- og trafikforhold og udføre hensigtsmæssig og komfortabel kørsel.
 • Korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i den liggende sygetransport.
 • Anvende korrekt løfte-, bære- og forflytningsteknik.
 • Udføre skånsom og støttende assistance med udgangspunkt i patientens tilstand, foretage korrekt medflytning af behandlingsapparatur, betjene bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr og kommunikere med patienten på en måde, som tager hensyn til dennes specielle fysiske og psykiske situation.
 • Indsigt i smitterisiko og korrekt håndhygiejne, brug af handsker samt foretage betjening, rengøring og vedligeholdelse af køretøjet før og efter transport.
 • Hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af færdselsuheld/ulykke/pludselig opstået sygdom.
 • Foretage alarmering og anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.
 • Agere korrekt i tilfælde af pludselig forværring af patientens tilstand, herunder hjertestop o.l., på baggrund af beherskelse af førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • Yde omsorg i forhold til bestemte sygdomskategorier, herunder udføre transport af patienter, der modtager støttende iltbehandling, til i forvejen kendte, ikke-akutte sygdomme, symptomer på ændret sygdomstilstand, videregivelse af observationer, lettelse af ubehag og forebyggelse af risici.  
 • Transport af afdøde på en sådan måde at håndteringen og opbevaringen sker etisk korrekt og under udvisning af den i situationen krævede konduite.
 • Sikre transporten under iagttagelse af ligsynsloven og under hensyntagen til egne og andres reaktioner.  
 • Journalisering og registrering af persondata og kan udføre korrekt radiokommunikation.  

 

DELTAGERPROFIL

Uddannelsen står åben for alle personer, som har eller søger beskæftigelse i en virksomhed, der udfører sygetransport. Deltageren skal være i besiddelse af kørekort, kategori B.

 

BEVIS

Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, såfremt at du består den prøve der ligger på kursets sidste dag.

Består du ikke, vil der være mulighed for at få tilsendt et deltagerbevis.

Tid & sted

Tilmeldingsfristen er desværre overskredet.
Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere.

UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK