Liggende sygetransport

For ikke behandlingskrævende patienter

AMU-mål: 47610

Du kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om specifikke og komplekse sygdomstilstande, psykiske sygdomme, handicaps og aldring, udføre komfortabel kørsel i den liggende sygetransport.
 
På kurset opnår du kompetencer om specifikke og komplekse sygdomstilstande, psykiske sygdomme, fysiske handicap og aldring, udføre hensigtsmæssig transport og omsorg i den liggende sygetransport.

Du lærer blandt anden om:

  • Symptomer på ændringer i sygdomstilstand, videregive observationer og lette ubehag under transporten.
    Indsigt i smitterisiko og korrekt håndhygiejne.
  • Personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj på baggrund af din viden om forskellige handicap, sygdom og aldring.
  • Betjening af trappemaskiner og kommunikere med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.
  • Køretøjets mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger. Du får teori om vej-, vejr- og trafikforhold, udføre hensigtsmæssig og komfortabel kørsel i den liggende sygetransport.
  • Udføre transport af afdøde på en sådan måde at håndteringen og opbevaringen sker etisk korrekt og under udvisning af den i situationen krævede konduite. Du sikrer at transporten under iagttagelse af ligsynsloven og under hensyntagen til egne og andres reaktioner.
  • Journalisering og registrering af persondata og kan udføre korrekt radiokommunikation
    Førstehjælp i henhold til Dansk Førstehjælp Råds undervisningsplaner for, Førstehjælp ved ulykker, Førstehjælp ved hjertestop, Færdselsrelateret førstehjælp for bil, samt desuden elementær brandbekæmpelse.

 


DELTAGERPROFIL

Uddannelsen står åben for alle personer, som har eller søger beskæftigelse i en virksomhed, der udfører sygetransport. Du skal være i besiddelse af kørekort, kategori B.

Tid & sted

0 \ 20
01.08.22-26.08.22
DAG
Hillerød
0 \ 20
01.08.22-26.08.22
DAG
Hillerød
3 \ 20
10.10.22-04.11.22
DAG
Hillerød
Varighed: 20 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 08:00-15:30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 2.560,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 18.118,00
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK