Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Sæt fokus på din rolle som daglig kontaktperson

AMU-mål: 49234

HVAD KAN DU FORVENTE AF KURSET
Efter endt uddannelse kan du være med til at planlægge modtagelsen af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab.
Der sættes fokus på, at du får værktøjer til at introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål og sikre integrering af eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.
Der arbejdes med at anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.
Konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen, samt gennemførende motiverende samtaler, der sikrer den faglige progression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL
Kurset er målrettet den uddannelsesansvarlige der arbejder indefor ambulancebehandleruddannelsen

 

BEVIS
Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, såfremt du består den prøve, der ligger på kursets sidste dag. 

Tid & sted

0 \ 20
12.10.22-12.10.22
DAG
Hillerød
Varighed: 1 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 8.00 - 15.30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 128,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 819,80
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK