Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige

Sæt fokus på din rolle som uddannelsesansvarlig

AMU-mål: 49580

HVAD KAN DU FORVENTE AF KURSET

Efter endt uddannelse kan du planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning. Du får kendskab til at virksomhedens ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb er fastlagt efter love og regler for uddannelsen.

Der arbejdes med kendskabet til virksomhedens lovpligtige opgaver vedr. kvaliteten i udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/praktikerklæring for eleven/lærlingen, samt kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem virksomheden og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling og elevsamtaler undervejs i uddannelsesforløbet.

Det sættes fokus på, elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.  Ligeledes at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser, såfremt der er behov for dette.

 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL
Kurset er målrettet den uddannelsesansvarlige der arbejder indenfor ambulancebehandleruddannelsen

 

BEVIS
Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, såfremt du består den prøve, der ligger på kursets sidste dag. 

Tid & sted

0 \ 20
11.10.22-11.10.22
DAG
Hillerød
Varighed: 1 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 8.00 - 15.30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 128,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 819,80
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK