BAB 4: Ajourføring af chauf. i off. servicetrafik

Lovpligtig uddannelsen til dig, der allerede kører flextrafik og sygetransport

AMU-mål: 48206

Du kan, på grundlag af din viden om lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, regelsættet om offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov samt kendskab til krav om egen uddannelse, agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.

 

INDHOLD

  • Førstehjælp ved forskellige sygdomme og aldringssvækkelse.
  • Særlige handicap.
  • Fokus på arbejdsstillinger.
  • Passagerer med specielle fysiske og psykiske situation.
  • Energirigtig kørsel.
  • Kommunikation.

 

DELTAGERPROFIL

Chauffører, der udfører, eller tidligere har udført, offentlig servicetrafik.

Du kan efter uddannelsen, lovligt udføre erhvervsmæssig personbefordring i taxi og/eller bus og har gennemført inde denne uddanenlse BAB 1-3.
 

Tid & sted

0 \ 8
29.11.21-01.12.21
DAG
U/NORD, Peder Oxes alle 4, 3400 Hillerød
Varighed: 3 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 8.00 - 15.30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 378,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 3.472,10
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK