BAB modul 1+2+3

Hvis du ønsker at køre flextrafik & sygetransport, skal du have et 5 dages BAB Bevis

AMU-mål: 47874, 48104, 49759

For at få job som flextrafikchauffør, skal du have et BAB bevis, som består af 3 uddannelsesforløb, på i alt 5 dage og enten kvalifikationsuddannelse til taxi eller erhvervskørekort til bus - D1

 

flextrafik sygetransport BAB kursus

 

Med et BAB bevis kan du blive chauffør for personer, som har svært ved at komme rundt på egen hånd. Du lærer bl.a. om sygdom, fastspænding af kørestole samt brug af lift og trappemaskine. Du vil komme til at køre med kørestolsbrugere, ældre, skolebørn, handicappede og patienter til sygehuse. Dit job som chauffør bliver at køre til og fra forskellige aktiviteter i hverdagen, behandlinger eller indkøb. Du får et betydningsfuldt arbejde, som har en stor værdi for både det enkelte menneske og samfundet.

 

Har du et BAB bevis fra tidligere, kan du nøjes med 3 dages Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik.

 

DELTAGERPROFIL

Chauffører, som ønsker indsigt i regelsættene bag offentlig servicetrafik og som skal udføre befordring af af sygdoms- og alderssvækkede passagerer samt fysisk handicappede passagerer i form af bl.a. offentlig servicetrafik (Flextrafik).

 

PRØVE

Undervisningen afsluttes med en skriftlig certifikatprøve på alle tre forløb.

 

3 eller 5 dages BAB kursus?

Hvis du ikke tidligere har taget et BAB kursus, skal du tage 5 dages kurset. Har du et BAB bevis fra tidligere, kan du nøjes med et 3 dages kursus "Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik".

 

BAB 1 - Introduktion til offentlig servicetrafik

Du får kendskab til lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, samt en viden om regelsættet for offentlig servicetrafik, herunder servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov. Du får kendskab til krav om egen uddannelse og kan agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.

 

BAB 2 - Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

Du kan med din viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation. På baggrund af sin viden om særlige passageres behov for supplerende ilt, kan chaufføren befordre denne gruppe passagerer sikkert og professionelt. Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

 

BAB 3 - Befordring af fysisk handicappede passagerer

Du kan gennem teori om forskellige fysiske handicap betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj indrettet til befordring af fysisk handicappede passagerer. Du lærer at betjene trappemaskiner, hydraulisk lift i køretøjer samt foretage fastspænding af kørestole og handicappede korrekt og professionelt, under hensyn til gældende regler for arbejdets udførelse. Du lærer også at kommunikere med den bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.

 

Tid & sted

1 \ 20
28.11.22-02.12.22
DAG
Hillerød
Varighed: 5 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 08:00-15:30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 640,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 4.801,05
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK