Efteruddannelse for varebilschauffører

Ajourføring inden for varebil

AMU-mål: 48851

1. juli trådte den nye varebils lov i kraft. Det betyder, at du som chauffør skal uddannes, hvis du kører eller ønsker at køre varebil.

Varebilsuddannelsen sikrer dig de nødvendige kvalifikationer og loven gælder for varebiler på under 3500 kg, som kører erhvervsmæssig kørsel med stykgods over 11 kg. for fremmed regning.

 

Varebil
 

TO UDDANNELSER INDEN FOR VAREBIL

 • Grunduddannelsen, som er for dig, der aldrig har kørt varebil før, eller har under to års erfaring som varebilschauffør.

 • Efteruddannelsen, som er for dig, der har haft mindst 2 års beskæftigelse som varebilschauffør i de sidste 10 år.

Bemærk: Hvis du allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), har du automatisk de samme rettigheder som indehavere af et varebilschauffør uddannelsesbevis (VUB). Du skal derfor ikke på uddannesle.

 

INDHOLD - Efteruddannelsen

Du får en ajourføring i nyeste regler, så du kan udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport i varebil. Du får opdateret din viden om:

 • Lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde.
 • Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper.
 • Færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering.
 • Kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport.
 • Sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici.
 • Førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for førstehjælp for erhvervschauffører.
   

ADGANGSKRAV

For at deltage på efteruddannelsen til varebil, skal du:

 • Have gyldigt kørekort til almindelig bil (kategori B).
 • Have haft mindst 2 års beskæftigelse som varebilschauffør i de sidste 10 år.

www.varebilskrav.dk kan du læse mere om reglerne for deltagelse.

 

DELTAGERPROFIL

Personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører med kørsel af gods i varebiler, og som er omfattet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens - BEK nr. 1224 af 23/10/2018
 

GEBYRER

Du skal påregne et gebyr til Færdselsstyrelsen for sagsbehandling af beviser og tilladelser på 550 kr.

Tid & sted

0 \ 10
08.08.22-09.08.22
Hillerød
4 \ 10
31.10.22-01.11.22
Hillerød
Varighed: 2 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. 08:00-15:30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 256,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 2.124,90
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK