Lastsikring og stuvning af gods

Lær at sikre dit gods på en sikker og forsvarlig måde

AMU-mål: 45310

Du kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

Arbejdet omfatter læsning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.

Du lærer også at udfylde nationale og internationale fragtbreve og kan træffe de nødvendige foranstaltninger ved godsets beskadigelse.

 

DELTAGERPROFIL

  • Chauffører med primært operative opgaver.
  • Administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning.
  • Mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere.
  • Selvstændige vognmænd.

Tid & sted

0 \ 3
05.01.22-07.01.22
DAG
Hillerød
1 \ 3
16.02.22-18.02.22
DAG
Hillerød
0 \ 3
30.03.22-01.04.22
DAG
Hillerød
0 \ 3
20.05.22-24.05.22
DAG
Hillerød
0 \ 3
06.07.22-08.07.22
DAG
Hillerød
Varighed: 3 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 8.00 - 15.30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 378,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 3.028,85
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK