Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 8 tons meter til og med 30 tons meter med integreret kranbasis.

AMU-mål: 48644

Krancertifikatuddannelse.
 
Du lærer at udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner, med en løfteevne over 8 tons meter til og med 30 tons meter med integreret kranbasis, og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1 og punkt 2.2 

 

kran

 

Efter endt uddannelse kan du betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde og vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering.

Du lærer hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes og kan gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej.

Du opnår viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning samt aflæse lastdiagrammer og opstille mobile kraner korrekt.

 

DELTAGERPROFIL

Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tons meter til og med 30 tonsmeter.

 

ADGANGSKRAV

Du skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Tid & sted

6 \ 9
06.11.23-17.11.23
DAG
Hillerød
2 \ 9
04.12.23-15.12.23
DAG
Hillerød
Varighed: 10 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 08:00-15:30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 1.340,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 9.563,50
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK