Administrativ koordinator, 30 dage

Få pudset formen af og få klarlagt dine kompetencer

AMU-mål: 40749, 43572, 43573, 44373, 44853, 47189, 47296, 47300, 47302, 48653, 49445, 49556, 49773, 49785

For at kunne agere og imødekomme de krav, der stilles til dig som koordinator, er det afgørende, at du har de nødvendige redskaber og kompetencer. 

 

I mange virksomheder er den koordinerende rolle i vækst. Der er behov for medarbejdere, der har overblik, kan planlægge og binde opgaver sammen på tværs af funktioner og få samarbejdet til at fungere mest optimalt og effektivt.

Som koordinator er du sparringspartneren, tovholderen og bindeleddet mellem ledelsen og medarbejderne, og derfor er der høje forventninger til både dig og dit arbejde.

Du kræves en omfattende viden, evnen til omstilling og ikke mindst at stå til rådighed med en hjælpende hånd, når det hele brænder på. På uddannelsen bliver du klædt på til denne rolle, så du står stærkt med kompetencer inden for koordinering, projektarbejde, kommunikation, administration, præsentation og udvikling. 

 

DIT UDBYTTE

  • Træning i at koordinere og planlægge.
  • Værktøjer til at gennemføre inddragende og effektive møder.
  • Redskaber og inspiration til at optimere samarbejde og motivere andre.
  • Metoder til at kommunikere direkte og målrettet.
  • Værktøjer til projekter, så du kommer bedst i mål med dine opgaver.


Vi arbejder med følgende emner:

  • Praktisk projektledelse.
  • Administration.
  • Mødeledelse og præsentationsteknik.
  • Salg- og kundeservice.
  • Arbejdsmiljø og trivsel.


JOBMULIGHEDER

Med et uddannelsesbevis i hånden er jobmulighederne mange inden for det administrative område.
Du kan søge job inden for generelle kontoropgaver: Koordinator, administrativ, kontorassistent, PA, projektdeltager eller planlægger, hvor kommunikation, planlægning, projektarbejde, koordinering og samarbejde indgår.

 

BEVIS

Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, såfremt at du består den prøve, der ligger på kursets sidste dag.

 

FAG PÅ UDDANNELSEN

47296 Kundeservice, 1 dag
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer, 1 dag
49445 Projektledelse, 3 dage
44853 Kommunikation og konflikthåndtering, 3 dage.
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer, PowerPoint, 2 dage
49773 Møde- og webinartilrettelæggelse
47302 Virksomhedens sprogpolitik, 1 dag
47189 Online kundeservice og rådgivning, 2 dage
48653 Håndtering af personoplysninger, 2 dage
43573 Ledelse af teams, 3 dage
49556 Anvendelse af sociale medier, 3 dage
49785 Intro til bæredygtig omstilling, 2 dage
43572 Ledelse af forandringsprocesser, 3 dage
47300 Skriftelig kommunikation, 2 dage

 

Alle fagene findes på den Nationale positivliste, som du kan tage, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gennem A-kassen

Alle fagene findes på den Regionale positivliste, hvilket betyder, at du kan tage uddannelsen efter aftale med dit jobcenter.

Tid & sted

1 \ 16
28.08.23-11.10.23
DAG
Hillerød
0 \ 16
06.11.23-20.12.23
DAG
Hillerød
Varighed: 30 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 8.00-15.24
Pris, AMUs målgruppe: kr. 4.812,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 19.164,20
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK