Administrativ koordinator, 30 dage

Administrativ blæksprutte med fokus på projektstyring, administration og mødeledelse

AMU-mål: 40749, 43572, 44354, 44373, 44396, 45859, 45983, 47212, 47218, 47296, 47297, 48653, 49445, 49556, 49730, 49773

Styrk dine administrative kompetencer gennem koordinering, administration, kundeservice, it og samarbejde

Som administrativ blæksprutte skal du være den kompetente sparringspartner. Du bliver i stand til at koordinere forskellige typer af opgaver og projekter og gennem forretningsforståelse, at sikre virksomhedens drift og løbende udvikling i tæt samarbejde med ledelsen og kolleger. 

 


 

INDHOLD

Praktisk Projektledelse

 • Projektlederrollen og organisering af projektet
 • Opstilling af mål, motivation og engagement
 • Fælles forståelse og forankring af resultater
 • Styring af projektet fra start til slut og faldgruber i de forskellige projektfaser
 • Håndtering af ændringer undervejs


 
Administrativ it

 • Brevfletning inkl. adresselister og labels i breve og e-mails til brug i fx nyhedskampagner 
 • E-mail, kalender, planlægning, opgavestyring, organisering og deling
 • Automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails
 • Grafiske elementer og tegneværktøjer
 • Anvendelse af Excel
 • GDPR lovgivningen og behandling af personoplysninger

 

Mødeledelse & præsentationsteknik

 • PowerPoints til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer
 • Forberedelse og gennemførelse af en effektiv præsentation, ved hjælp af præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer
 • Afholdelse og ledelse af forskellige typer af møder, fx afdelingsmøder og tavlemøder
 • Møde- og webinartilrettelæggelse

 

Salg/kunde oplevelser

 • Kundeservice
 • Sociale medier
 • Redigering af billeder 
   

Arbejdsmiljø/trivsel

 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Samarbejde
 • Det gode arbejdsmiljø
   

JOBMULIGHEDER

Med et uddannelsesbevis i hånden er jobmulighederne mange inden for det administrative område. 

Du kan søge job som PA, direktionssekretær, assistent, privatsekretær, koordinator og inden for generelle kontoropgaver fx korrespondance, sagsbehandling, planlægning, statistikker, beregninger og præsentationer.

 

BEVIS

Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, såfremt at du består den prøve, der ligger på kursets sidste dag.

Består du ikke, vil der være mulighed for at få tilsendt et deltagerbevis.

 

FAG PÅ UDDANNELSEN

47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde, 1 dag
47296 Kundeservice i administrative funktioner, 1 dag
49445 Projektledelse, 3 dage
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner, 3 dage 
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer, 2 dage
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram, 1 dag
47218 Anvendelse af regneark til enkelte beregninger, 2 dage
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer, 1 dag
49730 Mødeledelse, 1 dag
45987 Projektudvikling og gennemførelse, 2 dage
48653 Håndtering af personoplysninger, 2 dage
49556 Anvendelse af sociale medier i virksomheden, 3 dage
49773 Møde- og webinartilrettelæggelse
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion, 1 dag
40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen, 2 dage
43572 Ledelse af forandringsprocesser, 3 dage


Alle fagene findes på den Nationale positivliste, som du kan tage, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gennem A-kassen

Alle fagene findes på den Regionale positivliste, hvilket betyder, at du kan tage uddannelsen efter aftale med dit jobcenter.

Tid & sted

8 \ 16
25.04.22-09.06.22
DAG
Hillerød
0 \ 16
05.09.22-14.10.22
DAG
Lyngby
Varighed: 30 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 8.00-15.24
Pris, AMUs målgruppe: kr. 4.992,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 18.693,50
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK