Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Lovpligtig certifikatuddannelse

AMU-mål: 47136

Uddannelsen er lovpligtig for dig, der skal arbejde eller allerede arbejder på vejene med anlæg, drift og vedligeholdsopgaver. Du lærer de grundlæggende regler om afmærkning og sikkerhed i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt steder hvor de samme regler gælder.

 

DELTAGERPROFIL

Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. 

 

PRØVE

For opnåelse af bevis skal du bestå en prøve, som er fastlagt af Vejdirektoratet.

Bemærk: Uddannelsesbeviset er gyldigt i 5 år fra uddannelsestidspunktet, hvorefter uddannelsen skal fornys.

Tid & sted

9 \ 24
13.08.20-14.08.20
DAG
Hillerød
3 \ 24
21.09.20-22.09.20
DAG
Hillerød
2 \ 24
24.09.20-25.09.20
DAG
Hillerød
3 \ 24
19.10.20-20.10.20
DAG
Hillerød
1 \ 24
22.10.20-23.10.20
DAG
Hillerød
0 \ 24
30.11.20-01.12.20
DAG
Hillerød
0 \ 24
03.12.20-04.12.20
DAG
Hillerød
0 \ 24
07.12.20-08.12.20
DAG
Hillerød
0 \ 24
10.12.20-11.12.20
DAG
Hillerød
0 \ 24
14.12.20-15.12.20
DAG
Hillerød
Varighed: 2 dage
= Garantikursus
Kl. DAG: 08:00-15:30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 252,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 1.337,70
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.

Helle Johansen

Kontakt

Helle Johansen
Telefon: 48 22 53 06
E-mail: kursusadm@unord.dk

UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK