Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage

Certifikatuddannelse - Lær at føre og betjene selvkørende gaffelstablere

AMU-mål: 47593

Du lærer at føre og betjene minimum fire forskellige typer selvkørende gaffelstablere med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. 

 

stabler

 

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at du kan tilegne dig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffelstablere. 

Uddannelsen omfatter certifikatprøve, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype. 

 

INDHOLD

Du kan:

  • Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling - herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.

  • Udføre de eftersyn, som gaffelstabler føreren er ansvarlig for, og har ligeledes viden om, hvor ofte gaffelstableren skal efterses og vedligeholdes.

  • Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffelstabler i forhold til at opnå kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.

  • Anvende din viden om risici forbundet med at arbejde med gaffelstablere, herunder gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige maskintyper.
  • Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.

  • Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffelstablere.

 

PRØVE

Uddannelsesbevis udstedes til de deltagere som har bestået certifikatprøven, og har gennemført den øvrige del af uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Certifikatprøven aflægges i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser og fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype. 

 

DELTAGERPROFIL

Du skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

 

Tid & sted

12 \ 12
17.06.24-21.06.24
DAG
Hillerød
OPTAGET
2 \ 12
30.09.24-04.10.24
DAG
Hillerød
3 \ 12
11.11.24-15.11.24
DAG
Hillerød
Varighed: 5 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 8.00 - 15.30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 1.040,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 4.894,25
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK