Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Certifikatuddannelse

AMU-mål: 45845

Du kan i henhold til gældende regler, arbejde med asbestholdige materialer, samt medvirke ved nedrivning af asbestholdige materialer udvendigt og indvendigt i bygninger, skibe, tog og maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand jf. BEK. nr 1346 af 29. november 2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

INDHOLD

 • Arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med asbestholdige materialer
 • Udføre nedrivning af asbestholdige materialer udvendigt og indvendigt
 • Udføre arbejdet ud fra kendskab til lovgrundlaget, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører.
 • Udføre asbestsanering inden for forskellige arbejdsområder.

Du for kendskab til:

 • Asbests egenskaber og virkninger for sundhed, herunder at rygning forstærker sundhedsfaren fra asbest
 • Materialer, der kan formodes at indeholde asbest
 • Aktiviteter, der kan medføre udsættelse for asbest, og betydningen af forebyggende foranstaltninger for at formindske eksponeringen
 • Sikre arbejdsmetoder og personlige værnemidler
 • Formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse
 • Nødforanstaltninger
 • Rengøringsprocedurer
 • Håndtering, emballering og bortskaffelse af affald
 • Helbredskontrol

 

Du kan efter uddannelsen vurdere om arbejdet som helhed er planlagt forsvarligt for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, set i relation til:

 • Instruktionen fra arbejdsgiveren
 • Opgaven dvs. hvilket arbejde, der skal udføres, fx om der er tale om en mindre nedrivning (udskiftning af enkelte loftplader) eller fjernelse af et stort areal. Der kan også være tale om fjernelse af rørisolering eller cementbundne plader
 • Egen sikkerhed i forbindelse med forberedelsen til nedrivningen, opstilling af udsugnings- og ventilationsudstyr, opstilling af inddækning og sluse
 • Leverandørbrugsanvisninger på det tekniske udstyr samt på de personlige værnemidler
 • Det udleverede materiel, værktøjer og personlige værnemidler
 • Nedrivningsstedet, herunder afgrænsning og afskærmning fra omgivelserne
 • Afvigelser af betydning for en forsvarlig nedrivning eller fjernelse af de asbestholdige materialer, både af hensyn til egen sikkerhed og af hensyn til omgivelsernes sikkerhed, som skal rapporteres


DELTAGERPROFIL

Uddannelsen henvender sig til personer der skal arbejde med asbestholdige materialer.


BEVIS

Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, såfremt at du består den prøve, der ligger på kursets sidste dag.

Består du ikke, vil der være mulighed for at få tilsendt et deltagerbevis

Tid & sted

16 \ 16
01.07.24-04.07.24
DAG
Hillerød
OPTAGET
12 \ 16
23.09.24-26.09.24
DAG
Hillerød
Varighed: 4 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 8.00-15.24
Pris, AMUs målgruppe: kr. 832,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 3.891,20
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK