Førstehjælp, 1/2 dag

Førstehjælpsbevis

AMU-mål: 42730

Deltag på et ½ dags førstehjælpskursus.

Du bliver i stand til at yde førstehjælp, hvis uheld/ulykker skulle forekomme og du er nødt til at træde til.

OBS: Hold 1 kører fra kl. 8.30-11.30. Hold 2 kører fra kl. 12.00-15.00

INDHOLD

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Hvordan standses ulykken
  • Nødflytning på jord og fra bil
  • Sikre at alle tilskadekomne får luft til lungerne og blod til hovedet
  • Undersøge om en person er bevidstløs, og om han/hun trækker vejret
  • Lægge en person i aflåst sideleje
  • Standse en sprøjtende blødning
  • Korrekt alarmering
  • Hjertestarter

 

DELTAGERPROFIL

Alle.

 

BEVIS

Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, såfremt at du består den prøve, der ligger på kursets sidste dag.

 

Tid & sted

20 \ 20
25.06.24-25.06.24
DAG
Hillerød
OPTAGET
20 \ 20
25.06.24-25.06.24
DAG
Hillerød
OPTAGET
0 \ 20
20.08.24-20.08.24
DAG
Hillerød
0 \ 20
20.08.24-20.08.24
DAG
Hillerød
0 \ 20
22.10.24-22.10.24
DAG
Hillerød
0 \ 20
22.10.24-22.10.24
DAG
Hillerød
Varighed: 1 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 12.30-14.30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 83,20
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 510,30
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK