Industriens Lean kørekort med grønt fokus, 10 dage

Med Industriens LEAN-kørekort bliver du klar til at arbejde med LEAN på kun 10 dage.

AMU-mål: 43939, 47085, 49086, 49589

LEAN-kørekortet er udviklet i samarbejde med Dansk Industri og er en praksisnær uddannelse, hvilket betyder, at du trænes til at anvende de mange værktøjer indenfor LEAN og kan dermed umiddelbart efter gennemført uddannelse deltage aktivt i LEAN-arbejdet i virksomheden. 

Mange har den opfattelse, at LEAN kun er anvendeligt i produktionen, men flere og flere har fået øjnene op for at LEAN-værktøjerne kan anvendes på alle områder – og  resultatet er det samme: Optimering af procedurer og arbejdsgange.

 

DU FÅR

  • Viden og værktøjer, der giver dig mulighed for at indgå i LEAN-projekter, og dermed får du mulighed for at byde ind med bl.a. forslag til forbedringer og optimering.
  • Praktisk træning i anvendelse af LEAN-værktøjerne.
  • Større forståelse for helheden og forbedret samarbejde på tværs af  arbejdspladsen.

 

UDBYTTE

Du forstår effekten af LEAN, og du kan bidrage til at få LEAN-processer til at køre. Du bliver klædt på til at hjælpe til med at styrke virksomhedens udvikling, vækst og resultater.

 

FAG
Intro til LEAN, 1 dag
Du lærer du om tankegangen bag LEAN og den værdi LEAN kan have i din virksomhed. LEAN kan både skabe værdi i traditionel industriel produktion og i andre arbejdssammenhænge, hvor samspillet mellem medarbejdere og arbejdsrutiner ønskes struktureret.
 
Efter kurset har du grundlæggende viden om hvordan en LEAN-virksomhed fungerer og hvordan LEAN kan bruges i arbejdstilrettelæggelsen: Fra LEAN-projekt til LEAN-værktøj og LEANkultur.  


Anvendelse af LEAN værktøjer, 5 dage
Du lærer at anvende værktøjerne fra de 5 LEAN-principper, de 7 spildformer og kaizen til forbedring af produktionsprocesserne på din arbejdsplads. Du opnår også kendskab til problemløsning og projektstyring.
 
Efter gennemført kursus har du kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Du har også afprøvet kaizen-forbedringscyklus i praksis. 
 
Du kan, i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 LEAN-principper, De 7 Spildformer og kaizen til forbedring af produktionsprocesser.

Systematisk problemløsning, 2 dage
Du lærer at bruge årsag-virkningsdiagramværktøjet til at analysere og prioritere produktionstekniske problemstillinger.
 
Efter gennemført kursus kan du, gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet, analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger.

LEAN support, 2 dage
På dette kursus lærer du at supportere og facilitetere KAIZEN i produktionen.
 
Efter gennemført kursus har du praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, og grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA (plan, do, check, act). Du kan udføre support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via kaizentavle samt facilitering af forbedringstiltag. 

Du får værktøjer til kommunikation og videndeling og praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer. 

 

LEAN KØREKORT

Det er muligt at tage enkelte dele af fagene. Hvis du har taget de 4 fag inden for de seneste to år, kan du også få lean-kørekortet.

LEAN-kørekortet er blevet opdateret, så den grønne omstilling nu træder tydeligere frem i alle kurser i kørekortet. 
Det opdaterede lean-kørekort giver dermed medarbejdere i produktionsvirksomheder værktøjer til at minimere spild i hverdagen og spare på ressourcerne - DANSK INDUSTRI.

 

Tid & sted

9 \ 20
02.09.24-13.09.24
DAG
Hillerød
0 \ 20
04.11.24-05.12.24
DAG
Hillerød
Varighed: 10 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 8.00-15.24
Pris, AMUs målgruppe: kr. 2.080,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 7.507,50
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK