Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Lovpligtig certifikatuddannelse

AMU-mål: 47136

Uddannelsen er lovpligtig for dig, der skal arbejde eller allerede arbejder på vejene med anlæg, drift og vedligeholdelsesopgaver. Du lærer de grundlæggende regler om afmærkning og sikkerhed i forbindelse med vejarbejde på statsvejnettet samt steder hvor de samme regler gælder.

 

Vejen som arbejdsplads

 

DELTAGERPROFIL

Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejde. 

 

PRØVE

For opnåelse af bevis skal du bestå en prøve, som er fastlagt af Vejdirektoratet.

Bemærk: Uddannelsesbeviset er gyldigt i 5 år fra uddannelsestidspunktet, hvorefter uddannelsen skal fornys.

Tid & sted

13 \ 16
26.08.24-27.08.24
DAG
Hillerød
2 \ 16
29.08.24-30.08.24
DAG
Hillerød
3 \ 16
09.09.24-10.09.24
DAG
Hillerød
2 \ 16
11.09.24-12.09.24
DAG
Hillerød
0 \ 16
07.10.24-08.10.24
DAG
Hillerød
0 \ 16
21.10.24-22.10.24
DAG
Hillerød
0 \ 16
18.11.24-19.11.24
DAG
Hillerød
1 \ 16
21.11.24-22.11.24
DAG
Hillerød
0 \ 16
02.12.24-03.12.24
DAG
Hillerød
0 \ 16
09.12.24-10.12.24
DAG
Hillerød
0 \ 16
12.12.24-13.12.24
DAG
Hillerød
Varighed: 2 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 08:00-15:30
Pris, AMUs målgruppe: kr. 416,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 1.496,20
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK