Word, 6 dage

Få de grundlæggende funktioner på plads i Word

AMU-mål: 44350, 47212, 47215, 47217

Du lærer at anvende programmets værktøjer til opstilling af tekst, dvs. tabulatorer, indrykninger, spalter, tabeller og punkter i flere niveauer og vurdere hvilket redskab, der egner sig bedst til en opgave.

Du lærer at indskrive, formatere og redigere tekster til fx opslag, prislister eller breve samt at definere sideopsætning og anvende programmets tabelfunktion til oprettelse af enkle opstillinger.

Du lærer at indsætte, placere og bearbejde grafiske objekter, fx billeder, tekstbokse, figurer og diagrammer i forhold til tekstbehandlingsprogrammets muligheder samt håndtere programmets tegneværktøjer.

Du lærer at oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Du får kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt.

 

 

INDHOLD

Indskrivning og formatering af mindre tekster

 • Basisfunktioner til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag
 • Redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst
 • Enkel delopsætning, herunder fx margener og sidenummerering
 • Stavekontrol og hjælpefunktion
 • Tabeller til oprettelse af enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater

Opstillinger og layout

 • Tabulatorer
 • Indrykninger
 • Spalter
 • Tabeller
 • Punktopstilling i flere niveauer

Brug af grafik

 • Indsætte, placere og bearbejde billeder til fx opslag, produktblade eller dokumentation
 • Indsætte og redigere programmets grafiske objekter, herunder fx tekstbokse, figurer og diagrammer
 • Tegneværktøjer til fx oprettelse, formatering, rotation, spejlvending og gruppering af objekter

Standartisering af virksomhedens dokumenter

 • Oprette og anvende standardiseringsfunktioner til enkle typografier og skabeloner
 • Ensartede dokumenter ensartede
 • Layoutmæssige virkemidler og effekter

 

DELTAGERPROFIL

Alle.

 

BEVIS

Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, såfremt at du består den prøve, der ligger på kursets sidste dag.

FAG PÅ UDDANNELSEN
47215 Opstillinger og layout i tekst, 2 dage
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster, 2 dage
47212 Brug af grafik, 1 dag
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter, 1 dag

Ønsker du kun at deltage i en enkelt fag, er dette også muligt. Ring til Lone Lyngbo på telefon 48 22 53 10 eller send en mail til kursusadm@unord.dk - så hjælper hun med tilmelding og dato på de enkle fag.

Tid & sted

0 \ 10
26.08.24-02.09.24
DAG
Hillerød
0 \ 10
30.09.24-07.10.24
DAG
Lyngby
0 \ 10
28.10.24-04.11.24
DAG
Hillerød
0 \ 10
02.12.24-09.12.24
DAG
Lyngby
Varighed: 6 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 8.00-15.24
Pris, AMUs målgruppe: kr. 1.248,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 4.384,30
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK