ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.

Lovpligtigt grundbevis, hvis du skal køre lastbil med farligt gods i emballager

AMU-mål: 46905

Med et ADR bevis i hånden åbner du for en række nye jobmuligheder. Der er nemlig mange jobs i transportbranchen, der kræver, at du har et ADR bevis. Det kræver bl.a. et ADR bevis, hvis du skal køre med kemikalier, parfumer og en række fødevarer, herunder flødeskum i dåse. Det er en ansvarsfuld opgave at køre med farligt gods. Godset kan nemlig hurtigt gøre stor skade, hvis det ikke håndteres korrekt.

 

ADR Farligt gods

Grundkurset omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager - undtaget gods, hørende til klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

 

PRØVE

I forbindelse med grunduddannelsen Vejtransport af farligt gods i emballager afholdes der en afsluttende eksamen i henhold til Beredskabsstyrelsens bestemmelser for afholdelse af eksamen for chaufførkurser.

Bemærk: ADR beviset skal fornyes hvert 5. år.

 

ADGANGSKRAV

  • Du skal minimum have kørekort til traktor.
  • Du skal kunne gennemføre forløbet uden tolk.

 

DELTAGERPROFIL

Grundkurset omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

 

GEBYRER

Når uddannelsen er gennemført, udstedes der ADR bevis til varetagelse af transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Der skal påregnes følgende gebyrer:

  • 1 x ADR bevis á 320 kr. til Beredskabsstyrelsen. 

Tid & sted

0 \ 16
30.09.24-02.10.24
DAG
Hillerød
0 \ 16
11.11.24-13.11.24
DAG
Hillerød
Varighed: 3 dage
Garantikurser er kurser med flueben i.
Kl. DAG: 8.00 - 17.00
Pris, AMUs målgruppe: kr. 624,00
Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 3.366,10
×

Hvilken pris skal jeg betale?

Hvis du er i arbejde og ikke har en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage til lav takst.

Hvis du er jobsøgende, betales udgiften af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.


UNord kursuscenter benytter 'cookies' til forbedre oplevelsen og gemme anonyme statestik data. Du accepterer dette ved at benytte denne side.
OK